Close it road experience

חווית נהיגה

בחר במכונית ובמספר הסיבובים שהנך מעוניין לבצע. נמתין לך בתאריך אשר ייקבע, כדי לספק לך חוויה אחת ויחידה.

הרגש את המהירות

בחר באחת ממכוניות הספורט סופר שלנו, במספר הסיבובים שהנך מעוניין לבצע ותיהנה.

Performance מעמד

Sport + מעמד

Sport מעמד

Dynamic מעמד

Fun מעמד